Obsah

Nadácia Ekopolis a vytváranie verejných priestorov so zapojením miestnej komunity. 

Víziou Nadácie Ekopolis je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej vývoj a za stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa do správy vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácií.

Našim hlavným nástrojom sú grantové programy, v ktorých projekty získavajú podporu v otvorenej súťaži. Poskytujú rovnoprávnu šancu  občanom z celého Slovenska  podieľať sa na riešení naliehavých otázok. Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporila 2 688 projektov v celkovej sume 12 352 953 Eur.

Okrem toho vzdelávame miestne komunity, odborníkov aj svojich zamestnancov v oblastiach, ktoré podporujeme grantovými programami, ktoré sme identifikovali ako zásadné alebo ktoré sú výzvami pre budúcnosť Slovenska.
Jednou z týchto oblastí je aj účasť verejnosti na rozhodovaní o svojom prostredí. Podporujeme zapojenie všetkých skupín verejnosti, vrátane detí a mladých ľudí, na plánovaní a vytváraní verejných priestorov tak, aby tieto odrážali ich špecifické nároky a potreby a zároveň prispeli k zlepšeniu životného prostredia, miestnej ekonomiky a atraktivity miest a obcí. 
 
plánovacie stretnutie 2011 Liptovský Mikuláš ilustračné foto ulica
 

Kontakt:

Nadácia Ekopolis / Slovak
Enviromental Partnership

Manažérka programu PrieStory:
Martina Paulíková

Kontakt: 
+421 48 4145259
+421 949 266 151

Email: 
paulikova@ekopolis.sk

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
97401 Banská Bystrica

Mediálni partneri:

Sme

Copyright © 2009 Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 97401 Banská Bystrica